ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ЛЬВІВ – АДВОКАТСЬКЕ БЮРО АНДРІЯ ВОЛИНЦЯ. Консультація адвоката для бізнесу

ХТО КРАЩИЙ ДЛЯ СУПРОВОДУ БІЗНЕСУ: ЮРИСТ ЧИ АДВОКАТ?

ХТО КРАЩИЙ ДЛЯ СУПРОВОДУ БІЗНЕСУ: ЮРИСТ ЧИ АДВОКАТ?

Юридичний супровід бізнесу – одна з основ успішного підприємництва. Однак власнику бізнесу при виборі юридичного помічника доведеться вибирати між двома видами правників: юристами або професійними адвокатами. Як зробити правильний вибір? Проаналізуємо усі певеваги та недоліки.

ПРО ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ ПРИ ВИБОРІ АДВОКАТА

Надання юридичних послуг адвокатами має певні переваги для клієнтів. Ці переваги стосуються питань забезпечення конфіденційності під час надання юридичних послуг, якості послуг, що надаються, оперативності їх надання та захисту інтересів клієнта. Спробуємо визначити найбільш привабливі з них.

Перш за все, адвокатська діяльність – це єдина форма надання юридичних послуг, яка прямо передбачена та регламентується законами України, зокрема Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Надання ж юридичних послуг будь-якими іншими особами (напр.., людьми з дипломами юриста або ж особами без юридичної освіти) ґрунтується на певних прогалинах чинного законодавства і не відповідає європейській та світовій практиці цих послуг. Адже майже у всьому світі – надання юридичних послуг здійснюється здебільшого професійними адвокатами, які проходять відповідне стажування та навчання.

Ця фундаментальна відмінність й обумовлює зазначені нижче переваги адвокатів та недоліки надання юридичних послуг іншими особами.

ТОП-5 ПЕРЕВАГ АДВОКАТІВ НАД ЮРИСТАМИ, ЯКІ ОТРИМУЄ КЛІЄНТ

1. СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС АДВОКАТА

Щоб отримати статус адвоката, недостатньо є просто закінчити юридичний вуз та мати диплом правника. Для здобуття звання адвоката кандидат повинен спочатку пройти відповідне стажування у іншого адвоката та пропрацювати певний період часу помічником. Після цього йде складна система адвокатського іспиту, яка передбачає здачу та оформлення відповідних звітів про стажування, їх захист перед адвокатською колегією, і лише тоді – допуск до здачі кваліфікаційного іспиту. Адвокатський іспит – це нелегке завдання для більшості претендентів на звання адвоката. Він вимагає від кандидатів досить високого рівня юридичних знань з усіх галузей права.

Тому в усьому світі статус адвоката вказує на те, що юрист володіє вищими юридичними знаннями та достатнім практичним досвідом.

Підтвердженням статусу адвоката є відповідне свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката, які видає Рада адвокатів регіону.

2. РОЗШИРЕНЕ КОЛО ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат має наступні професійні права:

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Жодна інша особа, яка надає юридичні послуги, не наділена такими або подібними правами.

3. ПРОФЕСІЙНІ ГАРАНТІЇ АДВОКАТІВ

Законом України «Про адвокатуру» встановлені наступні гарантії щодо діяльності адвокатів.

  1. Зміст відносин адвоката і клієнта, а саме питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків, є АДВОКАТСЬКОЮ ТАЄМНИЦЕЮ. При цьому, адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських об’єднань забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
  2. Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом.
  3. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність.
  4. Забороняється вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю.
  5. Зі всіх цих питань зазначені особи не можуть бути допитані як свідки. Документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню.
  6. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів без санкції Генерального прокурора України, його заступників або прокурора обласного рівня.
  7. Правоохоронні органи не можуть винести процесуальних документів щодо правової позиції адвоката.
  8. Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу.
  9. Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступниками або прокурора обласного рівня.
  10. Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв’язку з наданням юридичних послуг клієнту.

Щодо жодної іншої особи, яка надає юридичні послуги, такі або подібні гарантії не встановлені.

Відповідно до Кримінального кодексу України, за порушення адвокатської таємниці та зазначених вище гарантій діяльності адвоката призначена кримінальна відповідальність.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ЗА НЕНАЛЕЖНЕ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру», поміж іншого діяльність адвокатів регламентується Правилами адвокатської етики, які встановлюють суворі вимоги щодо відносин адвокатів з клієнтами, між собою, з державними органами, а також з іншими особами.

Щодо жодної іншої особи, яка надає юридичні послуги, не пред‘являються такі або подібні вимоги.

Відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру», уповноважений державою орган здійснює контроль за додержанням адвокатами вимог, що ставляться до них.

Особа, яка вважає, що адвокат надав неналежну допомогу або порушив правила адвокатської етики, вправі поскаржитись у спеціальний орган. Скарга на діяльність адвоката можу слугувати підставою для анулювання свідоцтва адвоката. А це означає припинення адвокатської практики для нього. Такий жорсткий механізм контролю за якістю юридичних послуг передбачений лише для адвокатів. Інші юристи (не адвокати) не можуть притягуватись до дисциплінарної відповідальності за неякісне надання правової допомоги.

5.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ВІД ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Як вже було зазначено, однією з базових гарантій адвокатської діяльності є збереження адвокатської таємниці. Таким чином, особа, яка потребує правової допомоги може не хвилюватись з приводу того, що надана адвокату інформація не буде використана їй на шкоду. У випадку ж з юристом-неадвокатом, така інформація може бути одержана правоохоронними органами за відповідним запитом або ж в процесі допиту юриста-неадвоката врамках кримінального провадження.

Ще однією перевагою є те, що службові приміщення та помешкання адвоката користуються гарантіями недоторканості. Тому, будь-яка важлива документація клієнта може бути передана адвокату на відповідальне зберігання. Свого часу  досить багато адвокатів надавали окрему послугу «зберігання документів», яка дозволяла запобігти рейдерському захопленню підприємств та необгрунтованим обшукам і перевіркам контролюючих органів.

У випадку зберігання документації клієнта в адвоката, правоохоронні та контролюючі органи не зможуть швидко одержати до них доступ, що дає можливість клієнту вжити дій до належного юридичного захисту, та оскаржити незаконні дії контролюючих чи правоохоронних органів.

Це далеко не всі переваги, які клієнт отримає від співпраці з адвокатом, в порівнянні з іншими юристами чи особами, що практикують у сфері права.

Так чи інакше, слід зазначити, що основною перевагою для клієнта має бути все таки висока кваліфікація адвоката та якість самих послуг.

Якщо у Вас виникла потреба у  юридичних послугах кваліфікованого адвоката – Адвокатське бюро Андрія Волинця радо Вам у цьому допоможе. Юридичний супровід бізнесу – один з профільних напрямків адвокатського бюро. Будемо раді співпраці з Вами!

Читайте інші наші матеріали на сайті та слідкуйте за нашими матеріалами в соціальних мережах.

 

Автор публікації:
©Андрій Волинець. Усі права захищено.
При використанні матеріалів, розміщених на веб – сторінці Адвокатського бюро Андрія Волинця наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на advocatlviv.com.ua обов’язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація, тощо
Close Menu