ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ЛЬВІВ – АДВОКАТСЬКЕ БЮРО АНДРІЯ ВОЛИНЦЯ. Консультація адвоката для бізнесу

РЕЄСТРАЦІЯ ТЗОВ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ: ЩО СЛІД ЗНАТИ УЧАСНИКАМ?

РЕЄСТРАЦІЯ ТЗОВ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ: ЩО СЛІД ЗНАТИ УЧАСНИКАМ?

Адвокатське бюро Андрія Волинця надає юридичні послуги для бізнесу. Найпоширеніша організаційна форма бізнесу – це Товариство з обмеженою відповідальністю. Сьогодні спробуємо розібратись, які нові вимоги ставить законодавство до Статуту ТзОВ, починаючи з 17 червня 2018 року. Якщо Ви надумали реєструвати бізнес у формі ТзОВ або є учасником ТзОВ – ця стаття саме для Вас.

 

НОВИЙ ЗАКОН – НОВИЙ СТАТУТ

Практикуючі юристи знають, що законодавство про товариства з обмеженою відповідальністю вже досить довго реформується і вдосконалюється.

До недавнього часу було декілька нормативних документів, які регулювали правовідносини для ТзОВ в Україні. Це, насамперед, Закон України «Про господарські товариства», Цивільний кодекс 2003 року, та Господарський кодекс 2003 року. Найдавніший з них – Закон «Про господарські товариства» був прийнятий ще у вересні далекого 1991 року. З тих пір за період з 1991 по 2018 рік, до нього 46 разів (!!!) вносились зміни.

В результаті цей Закон внаслідок численних правок і змін впродовж 27 років існування, вже не міг ефективно регулювати діяльність ТзОВ. Тому, парламентом було прийнято новий спеціальний закон – «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6.02.2018р.

Саме він є станом на сьогодні базовим документом для ТзОВ. Закон було опубліковано 17.03.2018р. У прикінцевих положеннях зазначено, що він набуває чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування, тобто з 17 червня 2018 року.

Відтак, усім тим, хто планує реєструвати бізнес у формі ТзОВ слід врахувати, що з цієї дати, вимоги до статутів та інші юридичні норми зазнають суттєвих змін.

Що це означає? Це значить, що якщо Ви зареєструєте ТзОВ до цієї дати, то при оформленні Статуту Ви можете керуватись старим Законом «Про господарські товариства». А якщо ж Ви дивитесь на перспективу, тоді Вам слід співставити вимоги до Статуту ТОВ за діючим та за новим законом, для того щоб через певний час знову не змінювати його відповідно до нових вимог.

 

ЯКІ ЗМІНИ ВІДБУЛИСЬ?

Закон про ТзОВ і ТзДВ є якісно новим документом. Законодавець не ставив на меті переписати старий Закон «Про господарські товариства», а намагався створити документ, який би відповідав реаліям нашого часу, та враховував специфіку діяльності ТзОВ і ТзДВ.

І це, безумовно, позитивний момент. Прийняття такого Закону без перебільшення торкнеться майже кожного українця, оскільки більша частина бізнесу в Україні ведеться через ТзОВ.

Про зміни, які стосуються самих ТзОВ можна говорити досить багато і довго. Однак, зосередимось лише на змінах, які стосуються вимог до установчих документів, а також тих норм, які обов’язково мають бути прописані у Статуті ТзОВ.

1. ЗМІНИ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ У СТАТУТІ:

Відповідно до нового Закону, ч.5 ст.11 передбачає, що в Статуті мають обов’язково бути наступні відомості:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) інформація про органи управління товариством,

3) компетенція органів управління

4) порядок прийняття рішень органами управління;

5) порядок вступу учасників до товариства

6) порядок виходу учасника з Товариства.

Якщо порівнювати ці вимоги з вимогами чинного Закону «Про господарські товариства», то слід відзначити, що з червня 2018 року не обов’язковим буде включати до Статуту відомості про:

 • предмет і цілі його діяльності,
 • склад засновників та учасників,
 • місцезнаходження,
 • розмір статутного капіталу
 • порядок утворення статутного капіталу
 • порядок розподілу прибутків та збитків
 • перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів,
 • порядок внесення змін до установчих документів
 • порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Слід зазначити, що окремі з цих вимог поступово ставали необов’язковими (напр.., щодо зазначення адреси ТзОВ). Однак, у більшості статутів вже зареєстрованих ТзОВ усі ці вимоги мітились. Тепер їх наявність буде необов’язковою.

 

2. ЗМІНИ В ЧАСТИНІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВ

Суттєві зміни стосуються компетенції найвищого органу управління ТОВ – зборів учасників. Порівняння чинного і нового законів  дає зрозуміти, що  частину повноважень будо продубльовано або перефразовано, частину було виключено, а ще частину – доповнено новими.

Отже, відтепер не є виключною компетенцією зборів:

1) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; 

2) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства; 

3)  затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; 

4) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 

5) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; 

6) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

7) виключення учасника з товариства.

Особливо дивним є пункт щодо виключення учасника. Щоправда , новий закон містить формулювання, що до виключної компетенції зборів учасників належить також «прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників». 

Зі змісту окремих статей Закону можна зрозуміти, що виключення учасника – це прерогатива зборів учасників, однак ніде чітко про це не вказано. В чинному ж Законі «про господарські товариства» була ст.59 і ст.64, які чітко вказували, що це компетенція зборів учасників

Натомість, до виключної компетенції зборів  з червня 2018 року будуть належати:

 • затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 • перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом.

Решта компетенції загальних зборів або деталізує попередні положення закону, або перефразовує їх.

 

3. ЗМІНИ В ЧАСТИНІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ

Відтепер, рішення Товариства про  внесення змін до статуту ТзОВ, про здійснення діяльності на підставі модельного статуту; про зміну розміру статутного капіталу та про реорганізацію та ліквідацію ТзОВ приймаються кваліфікованою більшістю (не менше 75 % від загальної кількості голосів).

Крім цього по питаннях про  затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; про перерозподіл часток між учасниками; про створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, а також про придбання товариством частки (частини частки) учасника, вирішуються одностайно – тобто 100% від загальної кількості голосів.

Ці зміни з одного боку захищають мінори тарних учасників ТзОВ від свавілля власників контрольного пакету. Однак, з іншого боку – це дає можливість учаснику з 1 % голосів зловживати своїм правом і блокувати важливі для ТОВ рішення.

 

4. ІНШІ ЗМІНИ В ЧАСТИНІ ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА

Відтепер, нарешті врегульовано питання вільного вступу учасника в ТзОВ. До цього часу, учасник міг ввійти до складу ТзОВ лише шляхом придбання частини частки іншого з учасників. Це створювало цілий ряд незручностей при процедурі оформлення входу учасника.

Тепер такої «обов’язкової купівлі» не вимагається, а новий учасник вступає на підставі нотаріальної заяви на вступ. При цьому, якщо Статут передбачає наявність згоди на вступ від інших учасників, то від них має бути одержана нотаріально посвідчена заява-згода. Відтак, це дещо ускладнює процедуру реєстрації змін, адже колись такої вимоги не було, а згоду учасники могли висловити через протокол зборів.

  

КОМУ ПОТРІБНО ЗМІНЮВАТИ СТАТУТ?

Якщо Ви – учасник ТзОВ, і ці вимоги у Вас не прописані в положеннях Статуту, або ж прописані всупереч зазначеним нововведенням, то Вам необхідно перереєструвати Статут у органі державної реєстрації, привівши його у відповідність з нормами нового Закону.

Законодавець надає для цього строк – 1 рік з моменту набуття чинності вказаним законом, тобто до 17 червня 2019 року.

Зміни, які пов’язані із приведенням у відповідність Статуту до норм Закону, звільнені від реєстраційного збору. Однак, таке звільнення діє лише до вказаної вище дати. Після цього – за зміни доведеться платити.

 

СТАТУТ НОВОГО ТЗОВ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

Якщо ж Ви ще не реєстрували ТзОВ, тоді Вам не потрібно нічого переробляти чи змінювати. Достатньо скласти Статут, який повністю враховує норми нового Закону, а бо ж не суперечить їм.

Однак, якщо нововведення , які визначені в Закону про ТзОВ і ТзДВ є для Вас суттєвими та потрібними, рекомендуємо тоді дочекатись 17 червня 2018 року, і реєструвати новий Статут за новими правилами.

Інакше, деякі положення статуту доведеться знову змінювати після цієї дати. Наприклад, це стосується компетенції зборів чи порядку виключення учасника з ТзОВ.

Так чи інакше, юристи та адвокати, які мають досвід реєстрації ТзОВ порадять Вам як це краще зробити.

 

НАСЛІДКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВНЕСЕННЯ ЗМІН

Які ж будуть санкції, якщо учасники ТзОВ не внесуть відповідних змін впродовж року?

Скоріш за все ніяких. Законодавець не передбачає певних штрафів за відсутність таких змін. Однак, слід пам’ятати, що положення установчих документів, які суперечать законодавству є недійсними, а отже, ними не слід керуватись.

Невідповідність статуту вимогам Закону може стати підґрунтям для корпоративних конфліктів та зловживань з боку певних учасників, а також призвести до визнання недійсними договорів з ТзОВ та інших правочинів.

Тому, все ж таки, зміни варто внести. Тим більше, що вони в більшій мірі є достатньо позитивними і направлені на вирішення існуючих проблем у ТзОВ. Наявність їх у статуті ТзОВ дасть змогу товариствам більш ефективно працювати, та допоможе запобігти конфліктам між його учасниками.

У будь-якому випадку, для того, аби правильно оформити вказані зміни – зверніться до хороших фахівців (адвокатів, юристів), які мають у цьому практичний досвід. Так Ви зекономите Ваш час і кошти.

Нагадаємо, що Адвокатське бюро Андрія Волинця надає юридичні послуги з питань корпоративного права, в т.ч. щодо реєстрації та супроводу ТзОВ.

Читайте також інші наші матеріали на нашому сайті та в соціальних мережах.

 

Автор публікації:
©Андрій Волинець. Усі права захищено.
При використанні матеріалів, розміщених на веб – сторінці Адвокатського бюро Андрія Волинця наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на advocatlviv.com.ua обов’язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація, тощо.
Close Menu